go to home
go to wie
go to wat
go to voor

Marcia Schouten

Marcia Schouten startte in november 2001 haar eigen redactiebureau, Mars.redactie. Voor redactie en het herschrijven van educatieve kopij voor zowel folio als ict is zij breed inzetbaar. Inhoudelijk is zij gespecialiseerd in Nederlands, NT1 en NT2, geschiedenis en aardrijkskunde. Zo is Marcia een van de auteurs voor de nieuwe methode geschiedenis columbus van EPN, waarvoor ze ook een deel van de ict-kopij schrijft. Daarnaast geeft zij als freelance docent les aan nieuwkomers en inburgeringsplichtigen.

‘Binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als daarbuiten.
(Jules Deelder)'

marcia
go to marieke
go to annemieke