go to home
go to wie
go to wat
go to voor

Marieke van Osch

Marieke van Osch heeft sinds 1 augustus 2005 haar eigen redactiebureau, Broodtekst redactie. Zij heeft veel ervaring met het beoordelen, herschrijven en redigeren van lesmateriaal, met name voor het basisonderwijs en het vmbo. Haar belangstelling gaat onder andere uit naar de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, rekenen en Nederlands. Daarnaast heeft zij ervaring met het maken van opdrachten in Question Mark Perception (QMP).

‘Als je een zin pas na drie keer lezen snapt, is er iets niet goed. Met die zin dan.’

marieke
go to annemieke
go to marcia